Αλλαγές στο forum

Γενικές Ανακοινώσεις του PWMN
Post Reply
User avatar
neoplan
Pentium IV
Posts: 1058
Joined: Mon Oct 08, 2007 10:55 pm
PWMN Wind Node ID: 188

Αλλαγές στο forum

Post by neoplan »

Έγιναν μερικές μικροαλλαγές στο forum για να μειωθεί ο αριθμός των topics.

Συγκεκριμένα διαγράφηκαν τα topics: Αθλητικά, Γνωριμές και PWMN Club και τα posts μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Chit-Chat καθώς και το WorkGroups και τα post πήγαν στο Hardware.

Και τέλος έγινε συγχώνευση των New Users και Συχνές Ερωτήσεις στο "Νέοι Χρήστες - Συχνές Ερωτήσεις".
Old Services by neoplan: http://proxy.pwmn || http://services.pwmn || http://clips.pwmn
http://movies.pwmn || http://dude.pwmn || http://hotspot.pwmn
other services: fakebook.pwmn, dc.pwmn, irc.pwmn, ntp.pwmn

Post Reply